Bitreo barneko ijekzioak

Bitreoaren barruan medikazioak sartzeko dira, beraz, erretinan eragina zuzena dute.

Antiangiogenikoak dira, erretinako gaixotasunak sendatzeko aukeratzen diren tratamenduak.

Tratamendu honek, makularen hondatzea gelditzeko eta ikusmenaren zorroztasuna mantentzeko balio du. Askotan injekzioak errepikatu egin behar dira periodikoki.