Kirurgia errefraktiboa (laserra)

Kirurgia errefraktiboa honetarako erabiltzen da:

Teknika kirurgikoak

Biboko Oftalmologia Klinika-Kirurgikoan deskribatutako kirurgia mota denak egiten ditugu. Operatze osteko kontrolak Eibarko gure Klinikan egiten ditugu, eragozpen eta joan-etorriak gutxitzeko.