Erretinan eragina duten gaixotasunak

Badira gaixotasun batzuk erretian eragina izan dezaketenak, adibidez, erretinopatia diabetikoa, erretinako zainaren agortzea eta erretinako degenerazioak.

Adinari lotutako makularen degenerazioa (DMAE-a)

DMAE-a ikusmenaren jaisteraren kausa ohikoena da 65 urtetik aurrera. Patologia honek erdiko ikuspegi narridura handiak eragin ditzakete, irudian ikusten den bezala.

Erretinopatia diabetikoa

Diabetesa daukaten gaixoak, ikusmen zorroztasunaren jaitxiera izan dezakete. Beraz, komenigarria da, diabetesa daukaten gaixoak, urtean behin begi sakonaren azterketa orokorra egitea.

Erretinako zainaren oklusioa

Erretinako zainen buxadurak ager daitezke, kaltetutako erretinan, hemorragiak eta exudatuak eraginez.